Vindelälven och Vindelforsarnas naturreservat

kaffe å eld

 

Vindelälven och Vindelforsarnas naturreservat

Vindelforsarna vid Vindeln är ett av Vindelälvens allra mäktigaste forslandskap. Mest storslagna är forsarna under högvattenperioden i mitten av juni, men området bjuder besökare på storslagna naturupplevelser under alla årstider. Ostsidan av forsarna kantas av vackra nipor, raviner och älvterrasser med lövskog. På västsidan är landskapet planare och där växer äldre barrskog. Vanliga växter i området är klot- och ögonpyrola, vänderot, harsyra och kanelros. I strandsnåren kan man hitta landskapsblomman kung Karls spira. Vid stränderna finns ett 30-tal lämningar efter flottningen, t ex stenkistor och ledarmar.

Vindelforsarna har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Vindelälven är en av de fyra stora älvarna i Sverige som inte är utbyggd med vattenkraftverk. Längs stränderna finns en tydlig zonering av växter från stranden och in i skogen.

Intill Hotell Forsens anläggning med hotell, restaurang, café, stugor och campingplatser finns vackra och lättillgängliga vandringsslingor som lämpar sig både för den vane vandraren och nybörjaren. Stigarna löper nära älven och din tur fylls av vackra och minnesvärda naturupplevelser.

Flottningen i Vindelälven påbörjades i början av 1800-talet och upphörde 1976. Toppåren flöt det flera miljoner stockar i älven och då stockarna fastnade längs strandkanterna byggde man bland annat dessa ledarmar. Längs många sträckor av Vindelälven har lämningar från flottningen rivits till förmån för fisk och andra vattenlevande djur. I Vindeln vill vi bevara flottningslämningarna så att besökare kan få kunskap om en del av älvens kulturhistoria.

På motsatt sida av Vindelälven, från  hotellanläggningen sett, finns en alldeles ny kortare vandringsslinga längs Holmens västra sida. Denna slinga skapar tillsammans med befintlig vandringsstig på östra sidan en slinga på ön. Senare under hösten kommer även innovativa informationsplatser att komma upp längs dessa vandringsstråk. Under sommaren 2016 har en motorsågskonstnär snidat vackra träfigurer och väsen längs slingan. Kul upplevelse för både små och stora!

Ca 60 km uppströms Vindelälven, från hotellet sett, hittar du Mårdseleforsarna som är ett storslaget forslandskap. Över hängbroar, spänger och på stigar kan du vandra omkring i och nära forsen. Uppe vid väg 363 ligger Mårdseleforsens Café & Restaurang. Där kan du fika med fin utsikt över älven och Mårdseleforsen.

Naturreservatet Mårdseleforsarna nås enkelt från väg 363. Åk mot Sorsele från Vindeln. När du passerat Mårdsele by, fortsätt vägen ytterligare 3 km och följ skyltningen vid reservatet.

Med start vid Hotell Forsen kan du också vandra hela eller delar av unika Isälvsleden. 

Isälvsleden är en cirka 60 km lång vandringsled mellan samhället Vindeln och byn Åmsele. Leden sträcker sig genom ett fantastiskt landskap som skapats av inlandsisen för många tusen år sedan. Här finns ett unikt område som vittnar om isens härjningar. Du hittar bland annat vackra dynlandskap med mäktiga grusåsar, sagobetonad gammeltallskog och stränder som är delar av länets största sanddyner.

Längs den fascinerande leden finns flera vindskydd och även en övernattningsstuga. Leden är mycket omväxlande och innefattar även en vattenpassage där man måste ro sig över med båt för att kunna fortsätta vandra. För den fiskeintresserade går det även att köpa fiskekort som gäller för fiske längs hela leden. För övernattning i stugan gäller först till kvarn principen, men det går givetvis även att övernatta i vindskydden eller i eget tält längs leden.

Leden är vandringsbar under snöfri säsong.

 

The Vindel River (Vindelälven)

The Vindel River (Swedish: Vindelälven), one of four so called National Rivers in Sweden, lends its name to both Vindelfjällens Nature Reserve and to Vindelforsarnas Nature Reserve, which are one the largest protected areas in Europe, totaling 562,772 ha (approx. 5,628 km2). Since it is partially located with the reserve, the river is permanently protected from hydroelectric development. Vindelälven’s nature- and culture values are world class and in 1993 Vindelälven was appointed Swedish National River and today the river and close surroundings are competing to become an UNESCO Biosphere area. Welcome to book a conference or meeting.

Visit Hotell Forsen and our unique nature in Vindeln. Phone +46 (0)933 39700 e-mail: info@hotellforsen.se